Waarom willen wij impact maken?

" JustBite wil bijdragen aan een gezonde samenleving door in te zetten op preventieve gezondheidszorg en het stimuleren van een gezonde levensstijl. "


De maatschappelijke uitdagingen

Onze samenleving kent heel wat uitdagingen op vlak van gezondheid. Momenteel zitten we niet alleen met de Coronapandemie maar ook met een obesitasepidemie. De belangrijkste doodsoorzaak in België is gerelateerd aan hart- en vaatziektes. Kanker en aandoeningen van het ademhalingsstelsel vullen de top 3 aan.  

Daarnaast staat ons gezondheidssysteem onder druk en is de maatschappelijke kost om deze ziektes te bestrijden en mensen doen genezen zeer groot. Vandaag zet men nog steeds te veel in op curatieve gezondheidszorg (het genezen van ziektes) in plaats van preventieve gezondheidszorg (het voorkomen van ziektes).

Het wordt nochtans steeds duidelijker dat gezonde voeding en beweging een belangrijke rol spelen in het voorkomen van ziektes. Er is nood aan meer bewustwording en gedragsverandering. 

Met JustBite willen we hieraan bijdragen. Dit door laagdrempelige bewustwording en gedragsverandering te creëren op de plaats waar de werkende bevolking het meeste van zijn tijd door brengt: de werkplek.