Snack to office campagne wedstrijdreglement

1. De persoon die deelneemt aan de wedstrijd, bevestigd dat hij het reglement heeft doorgenomen en akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

2. De persoon dat wil deelnemen aan de actie dient een antwoord geven op de schiftingsvraag en volgende gegevens achter te laten: e-mailadres, naam.

3. De persoon bevestigd hierbij dat hij akkoord gaat om e-mails te ontvangen van het bedrijf JustBite over de wedstrijd.

4. De persoon bevestigd dat JustBite, het e-mailadres en de naam van de persoon mag toevoegen aan de database van de nieuwsbrieven. *Er is in elke verzonden e-mail de optie om zich uit te schrijven.

5. De persoon dat het juiste of dichtstbijzijnde antwoord geeft op de schiftingsvraag, wint de wedstrijd en ontvangt de vermelde prijs.

6. De wedstrijd loopt van 28/05/2021 8u tot 18/06/2021 18u

7. Elke medewerker (op zelfstandige basis of in loondienst) van een bedrijf mag deelnemen en zich inschrijven voor het bedrijf waarvoor hij werkt.

8. De wedstrijd is enkel geldig voor bedrijven met een maatschappelijke zetel in België.

9. De winnaar krijgt éénmalig bij de eerste levering een display. Gedurende 12 maanden ontvangt de winnaar elke maand 100 snacks op het kantoor waarvoor hij werkt.

10. Er wordt 1 winnaar gekozen. De persoon die die het dichtst een correct antwoord op de schiftingsvraag beantwoord heeft is de winnaar. De jury zal de antwoorden objectief beoordelen en is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de deelnemers gevoerd.

11. De winnaar zal binnen de week na afloop van de wedstrijd geselecteerd worden en via een persoonlijk bericht hiervan op de hoogte worden gebracht.

12. Om de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar antwoorden op de e-mail dat door JustBite verstuurd wordt. De winnaar dient in dat bericht zijn contactgegevens op te geven. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest ook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 6 maanden na afloop van de wedstrijd uitgevoerd heeft, tenzij een andere termijn of procedure is afgesproken.

13. JustBite behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd

Neem hier deel aan de actie